5S lean spare parts magazijn

De 5S lean methode is een veel gebruikte methode om werkplekken efficiënt te organiseren. Door gebruik te maken van 5S lean methodiek worden de afwijkingen in het proces zichtbaar gemaakt. Standaardisatie en visueel management spelen hierin een belangrijke rol. 5S is ontstaan in Japan bij de Toyota autofabrieken; de methodiek bestaat uit 5 stappen:

 1. Scheiden
 2. Schikken
 3. Schoonmaken
 4. Standaardiseren
 5. Standhouden

De gedachte dat deze methodiek enkel van meerwaarde is bij grote bedrijven is een misvatting, het kan toegepast worden op elke werkomgeving, groot, klein, fabriek, kantoor e.d.

business case

Om op een juiste manier te starten met 5S lean is het belangrijk om de processen in omgekeerde volgorde in kaart te brengen. Te beginnen bij de eindgebruiker (klant) en vervolgens het proces terugbrengen naar de opdrachtgever. Het technisch magazijn speelt hierin een belangrijke rol. Echter, het bijbehorende ERP systeem en de functionarissen die dit systeem voeden en onderhouden zijn eveneens belangrijke schakels in het proces. Door deze processen in kaart te brengen, kan Deinsa samen met de opdrachtgever een plan van aanpak opstellen. Wanneer dit plan van aanpak wordt geïmplementeerd door de gebruikers zal het positieve resultaat hiervan direct in het gehele proces zichtbaar zijn.

positieve veranderingen

Welke positieve veranderingen brengt dit proces met zich mee:

 • Een fijnere werkplek wordt gecreëerd
 • Afwijkingen worden direct zichtbaar
 • Optimalisatie van het spare parts magazijn
 • Reductie voorraden
 • Beheersing voorraden
 • Reduceren en clusteren toeleveranciers
 • Eénduidigheid in uw artikelen bestand
 • Opschoning van uw artikelen bestand
 • De productiviteit wordt verhoogd, extra tijd komt beschikbaar
 • Stilstand in productie wordt verkort of wordt zelfs voorkomen
 • Snelheid van handelen wordt verhoogd
 • Gratis bijkomstigheid: kostenreductie op alle vlakken in dit proces