5S lean spare parts magazijn

5S lean spare parts magazijn

5S methode
De 5S lean methode is een veel gebruikte methode om werkplekken efficiŽnt te organiseren. Door gebruik te maken van 5S lean methodiek worden ook de afwijkingen in het proces zichtbaar gemaakt. Standaardisatie en visueel management spelen hierin een belangrijke rol. 5S is ontstaan in Japan bij de Toyota autofabrieken, de methodiek bestaat uit 5 stappen:

  1: Scheiden
  2: Schikken
  3: Schoonmaken
  4: Standaardiseren
  5: Standhouden

De gedacht dat dit alleen werkt bij grote bedrijven is een misvatting, het kan gebruikt worden voor elke werkomgeving, groot, klein, fabriek, kantoor e.d..

Advies
Om op een juiste manier te starten met 5S lean is het belangrijk om de processen in omgekeerde volgorde in kaart te brengen. Te beginnen bij de eindgebruiker (klant) en zo het proces terug te brengen naar de opdrachtgever. Het technisch magazijn speelt hierin een belangrijke rol, echter het bijbehorende ERP systeem, de functionarissen die dit systeem voeden en onderhouden zijn even belangrijke schakels in het proces. Door deze processen in kaart te laten brengen, kan DEINSA aan de hand hiervan samen met de opdrachtgever een plan van aanpak opstellen. Wanneer dit plan van aanpak wordt geÔmplementeerd door de gebruikers zal het positieve resultaat hiervan direct in het gehele proces zichtbaar zijn.

Positieve veranderingen
Welke positieve veranderingen brengt dit proces met zich mee:

  Een fijnere werkplek wordt gecreŽerd
  Afwijkingen worden direct zichtbaar
  Optimalisatie van het spare parts magazijn
  Reductie voorraden
  Beheersing voorraden
  Reduceren en clusteren toeleveranciers
  Eenduidigheid in uw artikelen bestand
  Opschoning van uw artikelen bestand
  De productiviteit wordt verhoogd
  Stilstand in productie wordt verkort of wordt zelfs voorkomen
  Snelheid van handelen wordt verhoogd
  Gratis bijkomstigheid: kostenreductie op alle vlakken in dit proces

Interesse? Neem contact op met DEINSA zodat we gezamenlijk uw wensen kunnen bespreken - info@deinsa.nl
© Deinsa 2021 | design by Deinsa